ЗАТВОРИ ОЧИ II

 
 Затвори очи И усни
Рујне дубине мога неба
Затвори врата својих сећања
И пожели да ме држиш за руку
Док ластавице певају на стубовима успомена
И нови снови се рађају
На бременима старих љубави
Затвори очи И усни
Усни дубине звездане
Рат звезда И прашину у космосу
Сахару под снегом
Руже на Артику
Моја апокалипсо И моја победо
Моја викторијо И мој поразу
Моје све
Затвори очи И усни да љубиш ме…