ЗАБОРАВИ

 
 Заборави
Зора је проклела дан
Сванути неће
У речи алегорија 
Под виром разума
Нађи изгубљено јутро 
Речи се уплићу
Емоције нестају
Ноћ раставља оне који се воле
Заборави на дан
Заборави на вече
Ово јутро сванути неће